1. informace

16. Světová gymnaestráda

Dornbirn 7. – 14. července 2019

V Praze, 14. 9. 2018

Vážené sestry, vážení bratři,

přihlásili jste se předběžně jako zájemci o nácvik hromadné skladby „Spolu“ nebo skladby „Borci“, které budou reprezentovat ČOS na 16. Světové gymnaestrádě v Rakousku v Dornbirn v termínu 7. – 14. července 2019. Nyní je potřeba, abyste se zodpovědně rozhodli, zda jste ochotni věnovat svůj čas a úsilí nácviku skladby a zda Vám vaše finanční situace dovolí zaplatit vše potřebné.

Světová gymnaestráda (WG) je nejvýznamnější akcí komise Gymnastiky pro všechny Světové gymnastické federace (Gymnastics for All FIG) a vytváří příležitost pro mezinárodní nesoutěžní předvedení pohybových skladeb a porovnání národních pojetí jejich vývoje. Všichni účastníci hromadných skladeb ČOS, kteří se závazně přihlásí, se stávají členy reprezentační výpravy České republiky, prezentují české pojetí sportu pro všechny, jsou podporováni vysílající organizací i MŠMT ČR. (prostřednictvím grantového finančního příspěvku, o který bylo zažádáno). Souhlasí s tím, že budou respektovat pokyny organizačního výboru týkající se společné dopravy, ubytování, společného oblečení a pojištění pro všechny účastníky.

Přihlášením se k účasti na Světové gymnaestrádě cvičenci přijímají a respektují dané podmínky společné přípravy, berou na sebe spoluodpovědnost za co nejlepší vystoupení. Do obou skladeb budou zařazeni všichni cvičenci, kteří přijmou vypsané podmínky a zvládnou na přiměřené úrovni provedení skladby.

Společná příprava představuje 3 víkendové nácviky – předpokládáme listopad, únor, květen, kde se všichni seznámí s postavením na ploše a s přizpůsobenou choreografií.

Všichni závazně přihlášení budou do skladby zařazeni. Choreografie skladby se konečnému počtu přizpůsobí.

Podmínky účasti:

1. Vyplnit všechny kolonky závazné elektronické přihlášky účasti na WG 2019. Přihlášku v elektronické podobě naleznete na tomto odkazu: https://goo.gl/forms/gszFiqoohvQxrS9x2 stačí jej zkopírovat a vyplnit na internetu a ve spodní části dokumentu odešlete pomocí tlačítka ODESLAT!.

2. Zaplatit nevratnou zálohu 2000,- Kč do 30. září 2018 na účet ČOS č.

3. 27-7699580257/0100, variabilní symbol platby (VS) je složený z čísla 9 a dále z pořadového čísla skladby. Spolu č. 1, Borci č. 2 a data narození účastníka. Příklad: cvičenec skladby Borci narozený 13. 4. 1999 napíše VS 9213041999

Do zprávy pro příjemce napsat čitelně jméno a příjmení účastníka WG. Platit je možno bankovním převodem nebo složenkou typu „A“ (hotovost – účet). Jedná se o velký počet účastníků, proto potřebujeme platbu řádně identifikovat.

4. Zaplacení další zálohy 8000,- Kč do 20. prosince a doplatku – termín bude stanoven později a jeho výše se bude odvíjet od případného grantu MŠMT.

5. Účast na společných secvičných – náklady si hradí cvičenci sami (doprava,strava,ubytování)

V případě, že je ve vašem okolí někdo, kdo se dosud předběžně nepřihlásil a má zájem účastnit se výpravy jako aktivní cvičenec skladby Spolu nebo Borci postupte mu prosím tyto informace.

Praktické informace:

Termín: 7. – 14. 7. 2019, Dornbirn – Voralbersko, Rakousko

Účastnický poplatek: 482 €/účastník

Účastnický poplatek zahrnuje:

- Účastnická karta: 230 €

- Noc ve škole: 22 €/osoba/noc, tj. 154 €/osoba/7 nocí + 7x snídaně

- Oběd: 7x oběd 98 €

- Při kurzu 26,00 CZK za 1 EUR, činí účastnický poplatek cca. 12 600,- Kč.

Účastnický poplatek nezahrnuje:

+ Doprava: přepokládáme rozmezí 2000 – 2400 Kč/os

+ Společné oblečení: předběžně 2000 – 2500 Kč/os

+ Pojištění bude řešeno hromadně

ČGF podala grant na reprezentaci na WG 2019. Pokud bude úspěšný, bude

výše poplatku na jednotlivého účastníka upravena.

Ubytování:

- Školní třídy po 12 osobách. Garantováno 6m2 na osobu. Vlastní spací pytel, karimatka

či matrace. Ubytování je včetně snídaně zajišťované příslušnou školní kantýnou.

- Česká výprava byla minule ubytována v městečku Klaus (17 min od Dornbirnu).

Snahou pořadatelů je zachovat ubytování na stejných místech, kde výpravy byly

ubytované. Závisí na velikosti výpravy a velikosti ostatních výprav.

Součástí Gymnaestrády je pestrý doprovodný program.

Webové stránky akce: http://www.wg2019.at/wg2019/en

Zajímavosti o Světové Gymnaestrádě 2019:

- Logem Gymnaestrády je pěticípý barevný rotující kruh. Jednotlivé cípy symbolizují 5

kontinentů světa.

- Motto Gymnaestrády zní „Show your colours“ (česky „Ukažte své barvy)

Organizační výbor ČGF připravuje společné oblečení, pojištění i dopravu. Cena bude závislá na počtu přihlášených.

Případné doplňující finanční zdroje:

- budou upřesněny, pokud se podaří získat příspěvek MŠMT (žádost byla podána)

- případná finanční podpora ze strany ČOS bude poskytnuta pouze členům ČOS, kteří budou cvičit ve skladbách ČOS.

- skupiny nebo jednotlivci si mohou zajistit svoje sponzory (vzor sponzorské smlouvy bude na vyžádání k dispozici na OV ČOS)

Věříme, že se závazně přihlásíte a budete chtít prožít úžasný zážitek jako reprezentanti ČOS.

Kontakty OV ČOS:

Kontakty:

 přihlášky, platby apod. – Lucie Horáková, Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript., tel.:777 568 980

 dotazy ke skladbě Spolu, Anna Jurčíčková, Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript., tel.: 725 776 770

 dotazy ke skladbě Borci, Miroslav Vrána, Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript., tel.: 728 180 021

Lenka Kocmichová v.r. Petr Svoboda v.r.

náčelnice ČOS náčelník ČOS

© 2018 T.J. Sokol Jindřichův Hradec

Free Joomla! template by L.THEME