Historie

1. července 1805 

výlet na červenou Lhotu a do Dírné za účasti kulturních pracovníků z Jindřichova Hradce, setkání se zástupci obcí Deštné, Tučap, Budislavi, Soběslavi…

12. října 1885

schválení navržených stanov C.K. Místodržitelstvím v Praze, heslo „Tužme se!“.

1. listopadu 1885

první valůná hromada za účasti 50 členů, starosta: Dr. Jan Slavík, každý odbor měl právo mít vlastní výbor

17. listopadu 1886

doplněny stanovy valnou hromadou, rozšířen výbor, přítomno 172 členů, odhlasována výše příspěvků

15. ledna 1887

valná hromada odhlasovala návrh, aby se jednota v Jindřichově Hradci stala součástí Župy Žižkovy v Táboře

29.-30. června 1889

sjezd Župy Žižkovy v Jindřichově Hradci, župa rozdělena na 4 okrsky: Benešovský, Táborský, Veselský a Jindřichohradecký, který tvořilo pět jednot, náčelníkem zvolen osvětový pracovník Václav Sládek

rok 1926

předání praporu jednotě v Jindřichově Hradci

předání praporu

29. května 1945

položeny základy k obnovení činnosti, v Sokole JH bylo registrováno 102 cvičitelek až do února 1948

2. dubna 1993

uspořádána veřejná beseda na téma „O Sokole minulém, současném, budoucím, starosta MUDr. Rudolf Šetka

21. dubna 1999

valnou hromadou zvolen starosta Radim Kvitský

1. ledna 2006

T.J. Sokol Jindřichův Hradec 380 členů, 74 můžů, 143 žen, 2 dorostenci, 1 dorostenka, 126 chlapců, 34 dívek

26. března 2010

počet zletilých členů ke dni konání valné hromady je 163, 7 sportovních oddílů: fotbal, volejbal, rodiče a děti, všestranost – žactvo, zdravotní cvičení, posilování – ženy, fotbal – ženy, turistika

© 2018 T.J. Sokol Jindřichův Hradec

Free Joomla! template by L.THEME